Notify Message
Forums
Page 1
Search
ThreadsAuthorPostsViewsLast Post
Dotation Rules/ Regulamin Dotacji

Dotation Rules

Subsidy regulations:1. Each player has the option to transfer a voluntary grant through PayPal2. The entire grant is transferred to the server maintenance cost, the admin has no benefits under the grant.3. If the subsidy amounts exceed the cost of...
Small Kruzio 327d
Kruzio1202Small Kruzio 327d
Dotation Rules/ Regulamin Dotacji

Regulamin Dotacji

Regulamin dotacji:1. Każdy gracz ma możliwość przekazania dobrowolnej dotacji za pośrednictwem PayPal2. Całość dotacji zostaje przekazana na koszt utrzymania serwera, admin nie ma żadnych korzyści z tytułu dotacji.3. Jeśli kwoty dotacji przekrocz...
Small Kruzio 327d
Kruzio1123Small Kruzio 327d
Page 1