Notify Message
Forums
Page 1
Search
ThreadsAuthorPostsViewsLast Post
Dotation Rules/ Regulamin Dotacji

Dotation Rules

Subsidy regulations:1. Each player has the option to transfer a voluntary grant through PayPal2. The entire grant is transferred to the server maintenance cost, the admin has no benefits under the grant.3. If the subsidy amounts exceed the cost of...
Small Kruzio 1y
Kruzio1394Small Kruzio 1y
Dotation Rules/ Regulamin Dotacji

Regulamin Dotacji

Regulamin dotacji:1. Każdy gracz ma możliwość przekazania dobrowolnej dotacji za pośrednictwem PayPal2. Całość dotacji zostaje przekazana na koszt utrzymania serwera, admin nie ma żadnych korzyści z tytułu dotacji.3. Jeśli kwoty dotacji przekrocz...
Small Kruzio 1y
Kruzio1268Small Kruzio 1y
Page 1